Moss

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Om dette Segl har Meddeleren Intet at ſige. Han har kun taget det med, for at man kunde faae en Prøve paa, hvad Smagløsheden formaaer at levere i denne Retning.

Anm.: Dagens våpen har vel å merke intet til felles med det som fikk så slett omtale i 1854.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no