Drammen

Blasonering

[Sølv søyle på sølv fjellgrunn korslagt med sølv nøkkel og sverd mot en blå bakgrunn.] — snl.no

Blason

Fra Store Norske Leksikon

Kommunevåpenet (vedtatt 1960) har en sølv søyle på sølv fjellgrunn korslagt med sølv nøkkel og sverd mot en blå bakgrunn. Våpenet har sin opprinnelse i Bragernes' bysegl fra 1723. Våpenet henspiller på et valgspråk In Fide et Justitia Fortitudo (i tro og rettferd ligger styrke) der fjellgrunnen illustrerer styrken, sverdet rettferdigheten og nøkkelen troen. Overtatt av Drammen ved bysammenslutningen 1811.

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Angaaende dette Sigil vides intet Andet at meddele end at det oprindeligen var Kjøbſtaden Bragernæs’s Vaaben; men ved Forening af de to Kjøbſtæder i Aaret 1811 blev dette Sigil tilligemed Sentensen: In Fide et Justitia Fortitudo ɔ: I Troſkab og Retfærdighed ligger Styrken antaget for den ſamlede By „Drammen.“ Hvad Betydningen af den joniſke Søile ſkal være kan ikke oplyſes, lige ſaa lidt ſom hvortil Nøglen ſigter. Sværdet er fomeentlig Retfærdighedens tveæggede Sværd. Den tidligere Kjøbſtad Strømsø havde ogſaa ſit eget Sigil, hvori Byens Kirke og en Gade fandtes afbildet.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no