Kongsberg

Blasonering

På grønn bunn guden Janus i romersk imperiatordrakt, stående frontalt, hele figuren av sølv, og med et gull sverd og en gull vekt i hendene. Kgl. res. 25 august 1972.

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Ligeſom Byen ſkylder Sølvværket de Privilegier, der 1735 ſkjænkede den Kjøbſtadsrettighed, ſaaledes er der al Grund til at tro at Byens Mærke oprindeligen har været Værkets. Et Blik paa det vil for Enhver fremſtille de Grunde, der lader Meddeleren tro, at det fra førſt af har været brugt i Værkets Tjeneſte. Den hele Compoſition bærer derhos et ſaa tydſk Præg, at man neppe kan betvivle, at det ſkylder en eller anden tydſk „Oberberghauptmand“ ſin Tilbliven. Manden med Janushovedet i romerſk Imperatordragt med Retfærdighedens Attributer er en forunderlig Skikkelſe, der ei er god at udtyde; men ſkal formodentlig med ſit dobbelte Anſigt antyde, at en Bjergmands Held er ſaare uſtadigt, og at hans Kald kræver megen Omtanke og et Blik, som er vendt baade mod Fortid og Eftertid. At man gav ham Retfærdighedens Tegn ihænde kan enten være ſkeet for at minde Bjergmanden om dens Tilværelse eller og for at antyde, at man vilde ære den under de ſlibrige Kaldspligter — hvilken af Delene ei er ſaa lige til at ſige. Scenen til Venſtre forklarer ſig ſelv, de paa høire Side ſtaaende Dyr ſigte vel til de betydelige Jagter, der findes i Værkets ſtore fredede Skove.

Omſkriften er: Insignia Kongbergensia in Norvegia. Som et lidet Curioſum tilføies, at Meddeleren har ſeet et Sigil hvori Omſkriften var: I. Konigsbergensia (!) i. N.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no