Arendal

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Denne velhavende By, der iſær ſkylder Skibsfarten og Trælaſthandelen ſin Opkomſt og Velvære, har, ſom man vil ſee, et visſelig ſelvvalgt Mærke, der ganſke ſmukt og pasſende antyder de Næringsveie hvorved den iſær beſtaaer. Anbringelſen af Rigsvaabenet ſynes derimod mindre heldig og burde bortfalde; thi Omſkriften bør meddele Oplysning om Stadens Beliggenhed i Norge. Forøvrigt fortjener dette Segl at paapeges ſom et Beviis for at man med lidt Smag og Omtanke med Lethed vil kunne ſkaffe de yngre Byer i Landet nette og betegnende Bymærker.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no