Bergen

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Vedſtaaende Tegning fremſtiller denne ældgamle norſke Byes nu brugelige Sigil efter et Signetaftryk fra 1725.

Byens Vaaben er et kreneleret Fæſtningstaarn, ikke ſom man har troet Stadsporten, og har viſtnok Henſyn til Bergenhuus Slot og Fæſtning. Ved Foden av Muren ſees 7 Kugler, der betegne de ſyv bekjendte Staden omgivende Fjelde, hvilket er ſaameget mere viſt, ſom der gives ældre Sigiller, hvorpaa Fjeldene ſelv findes afbildede. Omſkriften er: Sigillum civitatis Bergensis in Norvegia. Hvorvidt de Contorſke’s Vaaben: den kronede Tørfiſk, nogenſinde har været optaget i Byens Vaaben, kan ei med Beſtemdhed afgjøres; man ſkulde imidlertid næsten friſtes til at troe det deraf, at der ſaavidt vides endnu den Dag idag ved feſtlige Leilgheder paa Bryggen i Bergen heiſes et hvidt Flag, hvori Byens og det Contorſke Mærke ſees ſammenſtillet i ligeſtor Størrelſe. Imidlertid lader det ſig jo og tænke, at de Contorſke havde føiet Byſeglet til deres eget, ſkjønt det paa den anden Side lidet ſtemmer med deres overmodige Opførſel forøvrigt.

Af Byens ældgamle Vaaben har man forøvrigt et bevaret Exemplar, der er vedheftet et Diplom fra 1298. Dette, der findes afbildet i Thorkelins Diplomatarium Arna Magnæanum, foreſtiller paa Sigillets Forſide et paa en Klippe beliggende befæſtet Slot med tre krenelerede Taarne. Paa Bagſiden fremſtilles et Datidens Skib under Seil med een Maſt og Raaſeil. Overſkriften paa Forſiden er: Dant Bergis Dignum Mons Urbs Navis Mare Signum ɔ: Bjerget, Byen, Skibet, Havet give Bergen et værdigt Vaaben. Og paa Bagſiden: Sigillum Communitatis de Civitate Bergensi ɔ: Bergens Borgerſkabs Sigil.

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no