Molde

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Ved kongelig Forordning af 29de Juni 1742 blev Stedet forundt Kjøbstads-Privilegier og vedſtaaende Vaaben, om hvilket Bing i ſin Norges Beſkrivelſe ſiger, at der er „en Hvalfiſk, ſom jager Sild udi en Tønde, hvilket er en Afbildning paa det her i Januarii og Februarii Maaneder faldende betydelige Sildefiſkeri.“

Omſkriften er „Molde Segl.“ Den bør visſelig ſættes paa Latin og in Norvegia føies til; thi intet Middel, hvorved Udlændingen kan erfare, at der er et Land, ſom hedder Norge, bør lades ubenyttet.

An­non­ser

Kontakt

temp-pao0@coq.no