Kristiansund N

Blasonering

Blason

Fra Norsk Folke-Kalender for 1854

Dette er ſom man vil ſee et temmelig intetſigende Symbol. De Byen af Christian d. 6te meddeelte Privilegier (daterede Hirſchholm Slot 29de Juni 1742) beſtemme, at Chriſtianſund ſkal „føre et Vaaben, hvorudi foreſtilles et Vandløb af en høi klippe imod hvilken ſpringer Lax.“ Indſkriften der er: „Chriſtianſunds Byes Segl,“ bør vel ſættes paa det Sprog den ganſke civiliſerede Verden forſtaaer. Nogen Forklaring over Sigillet er visſelig vanſkelig at give — mon det ſkulde hidrøre fra at Stedets gamle Navn var „Lillefoſen“ og at at man har forvexlet Foſen med Fosſen?

An­non­ser

Kontakt

temp-p5pw@coq.no