Norske byvåpen

Herunder vil finnes en forsøksvis komplett oversikt over norske byvåpen, d.v.s. kommune­våpen for alle norske byer. I den senere tid er begrepet «by» blitt noe utvannet; foreløpig definisjon for by er en kommune, nåværende eller forhen­værende, hvis kommune­nummer har 0 som tredje siffer.

Norsk Folke-Kalender 1854 og 1855

Den kanskje første samlede oversikt over norske byvåpen finnes i Norsk Folke-Kalender for 1854 og 1855, hvor følgende byers våpen er beskrevet (årstall i parentes betegner året da byen først ble betegnet som kjøpstad):

Videre nevnes det at «Kragerø, Brevik og Porsgrund, der tidligere vare ladeſteder under Skien, benytte Skiens Sigil», og forfatteren fremla forslag til byvåpen for Laurvik, Sandefjord, Tromsø og Flekkefjord.

Kalenderen «For Alle» 1899

Christiania Journalistklubs kalender «For Alle» for 1899 inneholder farveplansjer med «Norske Byers Vaaben» tegnet av R. Haavin:

An­non­ser

Kontakt

temp-p5vl@coq.no